Voorwaarden

 • Een geldige Nederlands legitimatie en rijbewijs.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aanhangwagen gedurende de hele duur van deze huurovereenkomst, verzekering buitenland is volledig eigen risico.
 • De aanhangwagen/trailer mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend en/of doorverhuurd.
 • Verkeersovertredingen gemaakt met de aanhangwagen zijn voor rekening huurder.
 • De aanhanger de geplande tijd schoon te worden door de huurder. Wanneer dat niet het geval is, wordt er €15,- in rekening gebracht.
 • De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de aanhangwagens weer terug komt bij de verhuurder als er schade en/of gebreken aan de gehuurde aanhangwagen zijn ontstaan ​​tijdens de huurperiode, al van niet door de huurder zelf. Alle kosten die hieruit voortkomen zijn volledig voor de huurder.
 • De huurder dient zelf zorg te dragen voor het juiste kentekennummerplaat. Bij aanhangwagens tot 750 Kg. draagvermogen.
 • Bij diefstal zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen worden betaald.
 • In geval van diefstal van schade, dient dit direct gemeld te worden bij Vosse verhuur.
 • Het laadvermogen kan niet worden overschreden, mogelijk schade van het belastingvermogen door het maximale draagvermogen voor de rekening van de huurder.
 • De verhuurder is zonder de huurovereenkomst en alle tussenpartijen lopende huurovereenkomst, enig nader overleg te ontbinden.
 • Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst voorafgaande verlengde termijn bij de verhuurder is begonnen, begint voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen, waarbij de huur automatisch doorgaat op de voorafgaande vaststelling.  
 • De verhuurder is niet aansprakelijk, indien 1 van de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.